Az érdekerők által irányított és manipulált politika nem valódi közélet, hanem színjáték. A tiszta politika teljes, feltétlen és azonnali békével és igazsággal kezdődik. Nemhogy a katonai szövetségekben részt vevő és fegyverkező kormányok, de minden olyan államrend is ILLEGITIM, ami a háborút egyáltalán lehetőségként kezeli. Hogy a béke mint alapvető emberi jog és kötelesség, mint földi alapállapot megszülessen, elég egyetlen józan pillanat: egy STOP! Ezután kezdődhet az igazság helyreállítása: amit kevesen, kevés szinten, kevés támogatottsággal már tudnak-tudunk, a HOGY-IS-VOLT-EZ? KI-KICSODA? Tudnunk kell azonban, főleg nekünk magyaroknak, a történelem legnagyobb veszteseinek és az Üdvtörténet győzteseinek - ahogy a hasonló sorsú, áldozati népeknek is - hogy a bosszúvány, a büntetés óhajtása, az elszámoltatás NEM tartozik az igazsághoz. Ne tápláljunk ellenségképet! Jerikó falai maguktól leomlanak, ha lehull a lepel. De a napi politikát, a történelemkönyveket, sőt a Szent Könyveket is újra kell írni, a búzát az ocsútól, az igazat a hamistól, az igent a nemtől el kell választani, mielőtt végleg és újra megszületik a teljes földi Apostolkirályság. El kell hinnünk, az évezredes gyalázat és megaláztatás, vérontás és életrontás ellenére, hogy MINDENKI az Isten, a Korona és a MAG gyermeke. Ehhez egészen MAGos szinten kell látni és kezelni a jelent, és mélyen hinni a kozmikus, tévedhetetlen és pontos, boldogító Tervben, az ÉLET-HALÁL-ÉLET misztériumában. Ebben a hitben mi magyarok lehetünk, és kell, hogy legyünk az elöljárók. Csak e hitben, e jelben fogunk győzni!

A politika impotenciájának oka: az ősiség igazságának és békéjének hiánya - az egyensúly hiánya és az elválasztottság, távolság, veszteség illúziója a lélekvesztett gondolkodásban, az ok-, forrás- és gyökérvesztett politikai folyamatokban. A hazug hitek, a túlnépesedés és a háború oka és közvetlen kiváltója egyaránt a szemellenzős patriarchátus: a hamis  és hiányos könyvvallások és tudományok, a nők és nőiség alárendelése és a gazdasági-fizikai fölénnyel való visszaélés - ez az oka miden további emberi civilizációs degenerációnak és minden szenvedésnek. Állítsd vissza a ATYA-ANYA ISTENI ATOMI MAG programot az agyadban, a nyelvedben, a templomban, a parlamentben, az iskolában és a családban, nem lesz baj és visszaáll az ÉDEN.

- Amagdala - 

Ébresztők:
Bunyevácz Zsuzsa

Chrudinák Alajos
Csurka István
Ferencz Orsolya
Benjamin Fulford
Posta Imre
Práczki István 
Szaniszló Ferenc