4. Alaptétel: VAN egy mágikus Szent Korona. 

Bennünk, velünk, általunk ébred az ősemlékezet és újul a világrend! A kozmikus isteni szeretet, tudás és rend kiárad, és létrehozza A MAG globális ORSZÁGÁt: ez a Föld népeinek Ősi Királysága - az Archiregnum. A magyarság Koronája tehát minden kétséget kizáróan a Föld legfelsőbb, első és utolsó Hatalma. Nem pusztán jelkép, hanem valóságos Hatalomgyakorló. Politikai, jogi, történelmi, üdvtörténeti és vallási, szakrális, energetikai, tudományos és művészeti értelemben is.

Manapság sokan, sok szempontból foglalkoznak a Szent Koronával, és a Szent Korona Őfelsége sokakat, sok szempontból megszólít, elhív és avat. A Vele kapcsolatos érzések, tudás és élmények sok szinten jelentkeznek, a befogadó szintjétől függően. Alapvetően Vele kapcsolatban van egy tárgyilagos ismerettár, van egy misztikus, szakrális információtér, és van egy teljesen egyéni, személyes, bennsőséges viszony. Mindezek alapján a Szent Korona teremt egyrészt egy Kárpát-közösséget, másrészt egy globális közösséget, harmadrészt pedig becsatol egy kozmikus közösségbe. Legaktuálisabb üzenete, ami emlékeztető és figyelmeztető: a TELJES, FELTÉTLEN BÉKE és IGAZSÁG.

A Szent Korona mint fényvezető, fényárasztó atomerőmű is funkcionál, lásd itt (58-64. lépek).

- Amagdala - 

Ébresztők:
Apostoli Magyar Királyság Felvidéki Konzulátusa
Csomor Lajos
SZENT KORONA SZABADEGYETEM 

Tóth Judit
Vesztergám Miklós 
Woth Imre

Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangra

Az Úristen őriz engem
mert az ő zászlóját zengem.
Ő az Áldás, Ő a Béke
nem a harcok istensége.
Ő nem az a véres Isten:
az a véres Isten nincsen.
Kard ha csörren, vér ha csobban,
csak az ember vétkes abban.
Az Úristen örök áldás,
csira, élet és virágzás.
Nagy, süket és szent nyugalma
háborúnkat meg se hallja.
Csöndes ő míg mi viharzunk
békéjét nem bántja harcunk.
Az Úristen őriz engem,
mert az Ő országát zengem.
Az Ő országát, a Békét,
harcainkra süketségét.
Néha átokkal panaszlom
de Ő így szól: "Nem haragszom!"
Néha rángatom, cibálom: - 
tudja hogy csak őt kívánom.
Az is kedvesebb számára,
mint a közömbös imája.
Az Úristenőriz engem
mert az Ő zászlóját zengem.
Hogy daloljak más éneket,
mint amit Ő ajkamra tett?
Tőle, Hozzá minden átkom:
hang vagyok az Ő szájában.
Lázas hang talán magában:
kell a szent Harmóniában.
S kell, hogy az Úr áldja, védje
aki azt énekli: Béke!