A törvény

Az első egyetemes törvény: a vonzás törvénye. A szív törvénye. Ez a kvantum- avagy meta- avagy MAGfizika. Ez felülír és megelőz MINDEN társadalmi és fizikai, azaz szellemi és testi törvényt. 

A Föld legrégibb fennmaradt törvénykönyve - és utolsó isteni jogrendje: sumér 3.Úri Dinasztia, Úr-Nammu király, i.e.2100k. MAGos mentalitás és életerkölcs (demokratikus, liberális) - a sumér, mint a magyar: MAG nyelv

- Nem sokkal később. i.e.2000k az Úri Dinasztiának az vetett véget, hogy Úr városát fegyverrel letörték. Ábrahám épp i.e.2000 körül élt, Úrban született. És i.e.1800k már jön Hamurabbi a véres törvénnyel. Nevében sémita, de nyelvében és tetteiben szó szerint anti-szemita: MAG-program-törő. jönnek a népirtások, kaszt-irtások, mitológiák plagizálása és a krónikák meghamisítása, rabszolgatartó, rasszista, szexista parazita ipari katonai gyarmatbirodalmak. Erőszak és hazugság erőterei. mélyükön hibás elmeprogram.

Nyelv: az  első MAG-törő nyelv, a sémi akkád i.e.2600 vagy inkább i.e.2300k, I.Saragon király, Agade zsarnoka. Ezt a rossz mintát követi i.e.1700k szanszkrit, i.e.1400k kínai, i.e.800k MAG-tört görög, i.e.300k latin. Viszlát, édes Éden!

A sumér királylista utolsó királyának neve: Szín-Magyar. i.e.1817

"Minden jogfolytonosság helyreállításánál kiindulópontnak a törvénytelen rendszer előtti utolsó törvényes hatalom jogrendjét kell alapul venni." (dr. Tóth Zoltán József)
Mit kell tehát helyreállítani a Földön? Az Egyetemes Szent Élet nyelvét és törvényét. Ami bele van kódolva minden élő sejtbe, csak elfelejtettük kiolvasni és alkalmazni. A magyar lesz az első nép, aki tudatosan visszatér a törvénybe, majd sorra a többi nép is mind visszatalál önMAGához, feltámad a közös emberi törvény, visszatérünk a természeti-kozmikus rendbe, az egységesen szervezett szeretetbe.
Visszatér a bumeráng, az időkör bezárul, beköszönt az új Éden.

-Amagdala-

Ébresztők és szakértők:
dr. Bogár László

dr. Boros Imre
Csath Magdolna
György László
dr. Tóth Zoltán József

dr. Varga Tibor