A tervezett MAG-URA HÁLÓZATot a önMAGukra ébredő emberek és körök, népek és törzsek teremtik meg. Az ébredésben vannak elöljárók, lassabban ébredezők, és még mélyen alvó népek és törzsek. De végeredményben és eredetileg a Föld minden faját a MAGság határozza meg lelkileg, tudatilag, és genetikailag. Hiszem, hogy minden fajnál, népnél, törzsnél, sőt közösségnél és csoportnál van egy olyan részlet, ami szükséges az Egészhez, hogy a földi emberiség ismét Egységként tudjon érezni, látni és cselekedni az ÉLET érdekében. Az élet mindig szent volt, szent lesz, és örökké szent, csupán mi felejtettük ezt el történelmi szendergésünk során. Egyesítsük újra a szívünket, tudásunkat és energiánkat - ez a kollektív ébredés az emberi túlélés egyetlen útja. 

Az emberiség egy hologram, amelyben minden rész tükrözi az egészt, de a teljes egész csak a részek Egységében valósul meg. Ennek illusztrálására ajánlom a gyönyörű szufi mesét, a Nishapuri Attar által lejegyzett Madarak konferenciáját (1177). Ebben egy Istent kereső hosszú és veszedelmes út végén az egyes lények végül megpillantják saját EGYESÜLT tükörképüket, és felismerik benne útjuk beteljesülését: Isten MAGA az Egység. 

- Amagdala -