A BEAVATÓ ÚT

13. Alaptétel: VAN egy kapcsolat a külső megértés és a belső megtapasztalás között: ez az ÚT.

„A Világ igazi evolúciója a lelkekben játszódik le, s a lelkek egyesülésében," írja a nagy francia kozmológus Pierre Teilhard de Chardin.

A Megmentő Mag az élet ősmodellje, ami Mindenkire kihat és Mindenben megmutatkozik. A MAG lélek-igazsága elvezet a teljes Béke és Öröm Házába, az EGYség Kozmikus Királyságába. A MAG nullpontja a lélek tükre.
Az ébredés virága megnyitja a tudatot. A 12 szirmú szélrózsa a szellem mestere.
De a saját MAGságod, MAGod, MAGad felébresztésének belső útját MAGadnak kell végigjárnod. A Beavató út a tettek mezeje.

A MAG-URA: LÉLEK - SZELLEM - TEST URA: EREJE, ÍRJA, ÁRJA, ÉRJE, ŰRJE, ÓRÁJA

A MAG-URA az EGYSÉG-érzés, EGYSÉG-tudás, EGYSÉG-társadalom élő rendszere. Járjuk végig az utat, a NULLPONTTÓL, végig a 12 JEGYEN ÁT, az ébredésig: a teljes azonosulásig - nem csak külső, szellemi út ez, hanem mindenekelőtt belső, lelki út, ami Rólunk szól, a Mi saját, egyéni, kollektív és kozmikus életünkről. A lényeg, hogy a MAGot is, és a 12 ágú tudásrendszert is BELÜL ismerjük és ébresszük fel! Ez a BELSŐ NAPÚT, ami az eddig rejtett ám kiemelten fontos Nimród és a Kígyótartó jegyekkel visszatér az ősi, 14 stációhoz.

A MAG-URA rendszer alapozza meg tehát a TANÍTÓ, GYÓGYÍTÓ ÉS BEAVATÓ MÓDSZER & MŰHELY létrejöttét, ami mindenekelőtt az önképzésre, öngyógyításra és önvezetésre épít. Célunk ezzel nem csupán a magyarság már folyamtban levő újjászületésének leképezése és további elősegítése, de talán még ennél is kiemeltebb a MAGtól eltávolodott, forrás- és céltévesztett fajok és népek önMAGukra ébredésének támogatása.

Maga a valódi ébredés vagy beavatás folyamata, bármilyen jellegű, maga is MAG-szerű:
ahogy 1.MAG - 2.SZIK - 3.HÁM KIÁRAD a forrásból,
ugyanúgy vannak egymás után a fázisok, csak épp fordítva, hiszen a BEAVATÁS épphogy VISSZATÉRÉS a forráshoz:
a sorrend tehát: 3.SZEMBENÁLLÁS - 2.EGYMÁSRA VETÜLÉS - 1.AZONOSULÁS.

A készülő MAG-URA módszer egyrészt szellemi tanításból áll (a 0+12+1 rendszer igazságának értelmi megközelítése és felismerése a valódi életben), másrészt felszabadító, önfeledt és önfelfedező terápiás gyakorlatokat alkalmaz - vagyis egyszerre keresi, segíti és szolgálja az objektív MEGÚJULÓ VILÁGRENDet és a szubjektív ÉLEDŐ ŐSEMLÉKEZETet.

Kérdések:
Mit érez az, aki hirtelen rájön, hogy a nyelve hamis, a nyelvi programja tudatosan és szándékosan megcsalja, meghamisítja és roncsolja a benne élő eredeti tudatprogramot?
Mit érez az, aki hirtelen rájön, hogy a politika és a történelem tudatosan és szándékosan ellene dolgozik, az ő egyéni és kollektív igazsága, egészsége, egysége, egyensúlya, békéje, rendje és jóléte ellen?
Mit érez, mit gondol, és mit tesz?

- Amagdala - 

Éledő ősemlékezet, megújuló világrend
TANÍTÓ, GYÓGYÍTÓ ÉS BEAVATÓ MÓDSZER & MŰHELY
globális ébredés: tanulás-gyógyulás-beavatódás rendszere

„A Világ igazi evolúciója a lelkekben játszódik le, s a lelkek egyesülésében," írja Pierre Teilhard de Chardin.

Jó, de ez mit jelent a közélet számára? És mit jelent az én számomra?

Az ébredés csak akkor valódi, ha a közéletet és a magánéletet is érinti: az EGY megismerése, felismerése a világban, a másikban és magamban.

ÉN VAGYOK A MAG! / I AM THE SEED!
BELSŐ NAPÚT / INNER SUN PASSAGE
ÉBREDŐ JÁTÉK / AWAKENING GAME
MEGÉRTÉS, BELSŐ UTAZÁS, KAPUNYITÁS: TERÁPIA

egyéni öngyógyító, önépítő módszer & műhely
mese, zene, tánc, szín, aroma terápia
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Lélek, aki elhatározta, hogy megnyilvánul, teremt és ezáltal önmagát ismeri meg.

MAG-tükör: A NAGY SZEMBENÉZÉS

A MAG-URA saját Belső Térképed is lehet! Vetítsd ki a rendszert saját életed valós helyzeteire és eseményeire, mérd meg magad, nézz bele mint egy tükörbe!

hármas beavatás
1.nehéz rész: érezned kell, hogy valami hiányzik a világból, valami nem stimmel, valami bűzlik. rá kell jönnöd, hogy mindaz, amit eddig tudtál, csak félig és pont fordítva igaz.
2.rájössz, hogy minden EGY
3.megérzed, hogy MINDEN EGY

1.a MAG-URA AZ ÉBREDŐ BELSŐ VILÁG TÉRKÉPE is!
2.BELSŐ MAG iránytű használata, MAG-kód
3.saját belső lélek-képünk: MAG-OM

önvizsgálati módszer, 3-AS, 7-ES, 12-ES BEAVATÁS

 1. MAG HÁRMAS TÜKÖR: LÉLEK-SZELLEM-TEST alapján. működés
 2. MAGOS HÉT SZENTSÉG: ÉVKÖR 7 ŐSI ÜNNEPE, ÉLET 7 ŐSI EGY-BE-AVATÁSA, 7 testet segítő energiaközpont. lélek: belső természet
 3. MAG-URA 12+1-ES TÜKÖR: ismeret. szerkezet

MÓDSZER

LÉLEK-SZELLEM-TEST alapján 12 vizsgálandó, gyógyítandó és aktiválandó ÉN-TERÜLET: ÉLETTERÜLET

 1. NÉP: az én népem – kötődéseim, szeretteim, érzéseim
 2. NYELV: az én nyelvem – tudatprogramjaim, beszédem, gondolataim
 3. TÖRTÉNELEM: az én történelmem – időbeli élettervem, életem, tetteim
 4. POLITIKA: az én politikám – kapcsolataim, viszonyulásaim, céljaim
 5. TÁRSADALOM: az én társadalmam – közösségeim, családom, anyám
 6. FÖLD: az én Földem – természeti életem, Földdel való kapcsolatom
 7. TEST: az én testem – testi sík, érzetek,
 8. ANYAG: az én anyagom – anyagi teremtés és teremtésem
 9. ENERGIA: az én energiám – életembe, kapcsolataimba, táplált energia
 10. KOZMOSZ: az én mindenségem – egész életem összképe, összefüggő adat- és rezgéshalmaz
 11. KULTÚRA: az én kultúrám – alkotásom és dicsőítésem
 12. VALLÁS: az én vallásom – Lélekből fakadó és Lélekbe tartó időm

12+1: MAG: az én magom: ÖN-MAG-AM mélyebb ismerete és tisztelete
+1: BEAVATÁS

Építsd újra életed templomát, növeszd újra életed fáját a MAGodból!

NEMZETKÖZI MŰHELY
TANÍTÁS, GYÓGYÍTÁS, BEAVATÁS: vezetett utazás a való világba: tudati, tudattalan és energetikai módszerrel
reconstruct, rehab, create!
önterápia
beavatás: újjászületés történelmi szembenézés, szerepek egymásra vetülése, és egységesülés.
The new feminine flow and consciousness workshop: dance, hum, drum and rebuild your temple
Fodor Réka és Váradi-Kálmánchey Zsuzsanna, Erdély és Ausztria 2018.

ISKOLA: TEMPLOM ÉS JÁTÉK

2019 szeptemberétől házamba, a Sólyomfészekbe egy kis tanulócsoport érkezett, és hirtelen én lettem a tehetséggondozójuk. Kiderült, hogy nincs egy olyan használható világmegismerő és -szemlélő rendszer, amely alapján a gyerekek teljes és rendezett képet kaphatnának a körülöttük és bennük kavargó és lappangó erőkről, valóságról, lehetőségekről, utakról. Erre szinte azonnal kinyílt a MAG-URA virága, és papírra vetült a tantárgyak MAGos rendszere: a TUDÁS TEMPLOMÁNAK alaprajza.
(facebook: The Falcons Nest)

20200407 091405  20200407 091241